Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΨΩΦΙΔΑ (3)

ΣΩΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΧΟΙ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

65. ήκω δ’ ατενής απ’ οίκων
Έχω έρθει κατευθείαν από το σπίτι*
66. ουδέ πυνθάνεσθε ταυτ’, ω παρθένοι, ταν τη πόλει;
Δεν μάθατε, κοπέλες, όσα συμβαίνουν στην πόλη;
67. ο φόβος, όταν τις αίματος μέλλη πέρι
λέγειν καταστάς εις αγών’ εναντίον,
το τε στομ’ εις έκπληξιν ανθρώπων άγει
τον νουν τ’ απείργει μη λέγειν α βούλεται.
τω μεν γαρ ένι κίνδυνος, ο δ’ αθώος μένει.
όμως δ’ αγώνα τόνδε δεί μ’ υπεκδραμείν.
ψυχήν γαρ άθλα κειμένην εμήν ορώ.
Ο φόβος, όταν κάποιος πρόκειται να μιλήσει για φόνο,
αφού έρθει σε κατάσταση αντιπαράθεσης,
προξενεί κατάπληξη στην γλώσσα των ανθρώπων
και εμποδίζει το νου να μη  λέει όσα επιθυμεί,
γιατί για την πρώτη (ενν. την γλώσσα) υπάρχει κίνδυνος,
ενώ ο άλλος παραμένει αθώος.
Όμως εγώ πρέπει να δραπετεύσω από αυτήν την δοκιμασία.
 Γιατί βλέπω στην ψυχή/ τον εαυτό μου να προσφέρονται    βραβεία.
68. <Α> μητέρα κατέκταν την εμήν, βραχύς λόγος.
      <Φ> εκών εκούσαν ή <ου> θέλουσαν ουχ εκών;
      <Αλκμαίων> Με μια κουβέντα, σκότωσα την μητέρα μου.
      < Φηγέας> Με την θέλησή σου και την θέλησή της ή
       χωρίς την θέλησή της και χωρίς την θέλησή σου;
69. μάλιστα μεν μ’ επήρ’ επισκήψας πατήρ,
οθ’ άρματ’ εισέβαινεν εις Θήβας ιών.
Πραγματικά με διαταγή του με παρακίνησε ο πατέρας μου,*
όταν έμπαινε στην Θήβα, επιστρέφοντας με το άρμα του.
70. ος Οιδίπουν απώλεσ’, Οιδίπους δ’ εμέ,
χρυσούν ενεγκών εις Άργους πόλιν.
Αυτός κατέστρεψε τον Οιδίποδα και ο Οιδίποδας εμένα,
όταν έφερε ένα χρυσό περιδέραιο στην πόλη του Άργους.
71. αίμα γαρ σον, μήτερ, απενίψατο
τον δικό σου φόνο, μητέρα, ξέπλυνε*
72. χαιρ’, ω γεραιέ. την τε παιδ’ εκδούς εμοί
γαμβρός νομίζη και πατήρ σωτήρ τ’ εμός.
Χαίρε, γέροντα. Και αν μου δώσεις την κόρη σου,
θα θεωρείσαι δικός μου πεθερός και πατέρας και σωτήρας.
            73. αργαίνειν
            να λευκαίνει

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Τα  λόγια ανήκουν στην πάροδο του χορού των παρθένων.
 2. Τον είχε καταραστεί με ακαρπία γης και ατεκνία, εφόσον δεν υπάκουε στην διαταγή του.
 3. Αυτό που εννοείται εδώ είναι ότι εξάγνισε το μίασμα της μητροκτονίας με κάποια κάθαρση.

  ΑΜΚΕ Ερύμανθος
  Γ' Σεπτεμβρίου 69
  104 33 Αθήνα
  Email: erymanthos2@gmail.com
  τηλ210 8813760
           2108813761

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου